Hyfforddeiaeth Gweinyddiaeth Busnes

Business Administration Traineeship

Hyfforddeiaeth: Lefel 1

Trosolwg ac Amlinelliad o’r Cwrs

Ar Űl cwblhau gweithgareddau lleoliad gwaith mewnol e.e. rheoli’r dderbynfa a dyletswyddau cyffredinol swyddfa, fe fyddwn yn trefnu lleoliad addas gyda chyflogwr o safon mewn amgylchedd Gweinyddiaeth Busnes, gan ganiatŠu i chi gwblhau eich Lefel 1, cyn symud ymlaen i brentisiaeth, swydd neu goleg.

Gofynion Mynediad

Yr ydych yn gymwys os ydych rhwng 16 ac 18 oed, wedi gadael ysgol ond heb ddod o hyd i swydd eto a heb fod yn gysylltiedig ag unrhyw hyfforddiant arall.

Cymwysterau a Chefnogaeth Ychwanegol

Cynnydd

Swydd o fewn Gweinyddiaeth Busnes, gyda’r cyfle i ymgymryd ‚ fframwaith hyfforddeiaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yr ydych yn gwneud cytundeb gyda ni i gwblhau eich cynllun dysgu unigol, ac yn gyfnewid am hyn, fe gewch gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Swyddog Maes personol i helpu i ddatblygu eich sgiliau, hyder a disgwyliadau gyrfa.

Ymunwch ‚'n Rhestr Bostio