Amdanom ni

ETMA enwir I ddechrau, Hyfforddiant LRC, ei sefydlu gan Gyngor Gwledig Llanelli yn 1988. Ei bwrpas oedd darparu profiad gwaith a hyfforddiant i oedolion di-waith ac mae’r rôl hon yn parhau heddiw trwy’r STEPS i Raglen CYFLOGAETH. LRC Training parhau i fod yn adran hunan-gyllidol o fewn Cyngor Gwledig Llanelli.

Yn 2009, ymunodd LRC Training Academi Sgiliau Cymru, consortiwm o ddarparwyr hyfforddiant o’r un anian, o dan arweiniad Coleg Castell-nedd Port Talbot. Academi Sgiliau Cymru yn darparu ystod eang o gyfleoedd dysgu yn y gweithle, ar draws De a Chanolbarth Cymru, drwy gyfrwng ei gysylltiad â Llywodraeth Cymru.