Cerbyd Cario Teithwyr

 

Trosolwg

Mae’r brentisiaeth hon yn ymwneud a gyrru cerbydau cario teithwyr (PCVs). Ar draws y wlad, o fynd a phlant i’r ysgol i’r bws olaf adre, mae PCVs yn mynd a phobol o le i le- a’r gyrwyr sy’n gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd yno’n ddiogel. Mae’n golygu llawer o sgil i yrru bws 18-tunnell o gwmpas strydoedd culion canol tref, ac efallai y bydd rhaid i ai gyrwyr fynd ymhellach hyd yn oed- gyrru pellteroedd ar draffyrdd, neu yrru dramor.

Fel gyrrwr PCV, bydd disgwyl i chi helpu teithwyr i gyrraedd pen eu taith mewn pryd, talu sylw i ddefnyddwyr eraill ar y ffordd, cynorthwyo teithwyr gydag anghenion arbennig, sicrhau bod eich cerbyd yn cael ei gadw’n iawn- a gwybod sut i beidio cynhyrfu os cewch chi eich cwmpasu gan deithwyr lletchwith, plant ysgol yn canu, neu rai yn osgoi talu

 Fel prentis bydd rhaid i chi hefyd ennill trwydded gyrrwr PCV o gymhwysedd proffesiynol (CPC) cyn y gallwch chi yrru i’ch cwmni. Does dim rhaid i chi gael trwydded i gael mynediad i’r Brentisiaeth hon, ond fe fyddwch yn gweithio tuag at drwydded PCV dros dro yn ystod eich hyfforddiant. Cadwch mewn cof bod y math hwn o drwydded yn disgwyl i chi gwrdd â gofynion meddygol arbennig.

Cymwysterau

 Prentisiaeth Sylfaen

  • Lefel 2 Diploma Gyrru Cerbyd Cario Teithwyr
  • Lefel 2 BTEC Gwybodaeth i Yrrwr Bws/ Coets Proffesiynol
  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 1)
  • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 1)

Os ydych chi eisoes wedi ennill Sgiliau Hanfodol neu wedi llwyddo i gael TGAU A-C mewn Mathemateg, Saesneg neu TG, fydd dim rhaid i chi ymgymryd â nhw eto fel rhan o’r cymhwyster (Bydd angen darparu Tystysgrifau fel prawf).

Hyd yr Hyfforddiant

  • Prentisiaeth Sylfaen- lleiafswm o 26 wythnos

 

Rhaid i chi gael eich cyflogi am leiafswm o 16 awr i ymgymryd â phrentisiaeth. Rydych chi’n gwneud cytundeb i gwblhau eich prentisiaeth ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Aseswr.