Hyfforddeiaeth Lefel 1 – CSCS UK Ltd Cerdyn Gwyrdd

 

Trosolwg

Rhaglen fydd yn cyflwyno’r cymhwyster sydd ei angen i weithio fel labrwr ar safleoedd adeiladu yn y DU.

Gofynion Mynediad

Rydych yn gymwys os ydych chi’n 16-18 oed, wedi gadael ysgol ond heb ddod o hyd i swydd eto a heb fod yn rhan o unrhyw hyfforddiant arall.

Cymwysterau a Chefnogaeth

  • Dyfarniad Lefel 1 City & Guilds  – Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu
  • Prawf Iechyd a Diogelwch
  • Sgiliau Hanfodol (CBAC)
  • Sgiliau Cyflogadwyedd a Datblygiad Personol
  • Profiad Gwaith

Llwybrau Cynnydd

  • Cael gwaith ar safle adeiladu yn y DU
  • Coleg
  • Prentisiaeth

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Hyd yr hyfforddiant- i fyny hyd at 12 mis
  • Presenoldeb; Lleiafswm 30 awr yr wythnos

Rydych chi’n gwneud cytundeb gyda ni i gwblhau eich cynllun dysgu unigol, ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Tiwtor/Ymgynghorydd Hyfforddiant I’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau, hyder a rhagolygon gyrfa.