Ymddiriedaeth Tywysogion

 

Rydyn ni’n falch ein bod yn gallu cynnig rhaglen Tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog (Princer’s Trust Team) i bobol rhwng 16-25. Trwy’r rhaglen hon fe fyddwch yn gallu cwrdd â phobol newydd, ennill sgiliau newydd a magu hyder wrth ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Proses cyfeirio

 • Os ydych chi rhwng 16-18 mlwydd oed cewch eich cyfeirio trwy Gyrfa Cymru. Fe gwblhewch chi raglen tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog ar linyn Ymrwymiad ein rhaglen Hyfforddeiaeth. Tra ar y rhaglen hon fe gewch chi lwfans hyfforddiant wythnosol o £30 yn ogystal ag unrhyw gostau teithio (ar raddfa wedi’i didynnu.
 • Os ydych chi rhwng 19-25 fe allwch chi ddefnyddio’r system hunan gyfeirio, mae hyn yn cynnwys cysylltiad uniongyrchol ag Ymddiriedolaeth y Tywysog trwy eu gwefan. Unwaith y byddwch chi wedi mewngofnodi eich manylion, bydd y tîm Ymddiriedolaeth y Tywysog canolog yn cysylltu â chi gyda’r rhaglen tîm agosaf atoch chi. Bydd arweinydd tîm y rhaglen hon wedyn yn cysylltu â chi i drefnu cyfweliad.

Hyd y rhaglen

 • 12 wythnos (Dydd Llun i Ddydd Iau)

Beth yw cynnwys y rhaglen

 • Cwrdd â phobol newydd yn ystod y cwrs sefydlu
 • Profiadau newydd – Preswyl
 • Rhywbeth i siarad amdano- Prosiect cymunedol, siaradwyr gwadd, gweithio gydag asiantaethau allanol yn y gymuned megis yr heddlu a gwasanaethau tân ac a chub.
 • Lleoliad Gwaith- 2 wythnos
 • Cynllunio i’r Dyfodol – Arweiniad gyrfa, ysgrifennu CV, sgiliau cyfweliad ac ymarfer gwneud ceisiadau
 • Cwrdd â’r Her – Sialens tîm sy’n golygu helpu eraill yn y gymuned
 • Dweud eich dweud – yn yr wythnosau olaf bydd canolbwyntio ar greu cyflwyniad terfynol y bydd y Tîm yn ei gyflwyno i gynulleidfa o wahoddedigion.

Cymwysterau

 • Lefel 1 Datblygiad Personol a Sgiliau Cyflogadwyedd

 

Rydych chi’n gwneud cytundeb gyda ni i gwblhau eich cynllun dysgu unigol, ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Tiwtor/Ymgynghorydd Hyfforddiant I’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau, hyder a rhagolygon gyrfa.