Cysylltwch â Ni

Am ragor o wybodaeth neu gyngor, mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw trwy e-bost, ffôn, Facebook, Twitter, Instagram neu gallwch ysgrifennu atom. Ein nod yw dychwelyd atoch cyn gynted ag y bo modd.

Rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych.

 • LRC Training
  Vauxhall Buildings,
  Vauxhall,
  Llanelli,
  SA15 3BD

  View on Google Maps

  Tel: 01554 774121
  Fax: 01554 779250

 • LRC Training
  Old Priory Street School,
  Penuel Street,
  Carmarthen,
  SA31 1NH

  View on Google Maps

  Tel: 01267 240237

 • LRC Training
  Unit 8,
  Foothold Village,
  Bury Road,
  Machynys,
  Llanelli,
  SA15 2DS

  View on Google Maps

  Tel: 01554 759867
  [recaptcha]

  Wrth ddelio ag ymholiadau ysgrifenedig ac electronaidd:

  • Byddwn yn ateb pob ymholiad o fewn 10 diwrnod gwaith; os na allwn ateb o fewn 10 diwrnod byddwn yn cysylltu â chi i esbonio pam y bydd yr ateb yn cymryd mwy o amser a phryd y gallwch ddisgwyl ymateb.
  • Byddwn yn cydnabod ceisiadau e-bost a ddanfonwyd at [email protected] trwy e-bost o fewn 24 awr (heblaw am benwythnosau a gwyliau) ac yn danfon ymateb llawn o fewn y cyfnodau amser a ddisgrifiwyd uchod.
  • Byddwn yn defnyddio iaith blaen yn ein holl ymatebion ac yn rhoi manylion cyswllt y person sy’n delio â’ch ymholiad.