Ein Cenhadaeth

Yr ydym yn credu yng Ngrym Dysgu.

Ein cenhadaeth ydyw datblygu a chyflwyno rhaglenni hyfforddiant fydd yn dylanwadu’n gadarnhaol ar fywydau ein dysgwyr.

Gyda’r bwriad hwn mewn golwg fe fyddwn yn ymgysylltu â gweithgareddau hyfforddiant arloesol, ysgogol a phriodol, gan drin dysgwyr bob amser gyda’r parch uchaf a chynnig cefnogaeth ymroddedig bob amser.

Fe wnawn hyn trwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Academi Sgiliau Cymru a phartneriaid eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.