Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

Trosolwg

Mae’r brentisiaeth hon yn dysgu’r sgiliau i chi i gynnig gwasanaethau cwsmeriaid da, a gellir ei chymhwyso i gannoedd o wahanol rolau ar draws sawl sector gwahanol., o lywodraeth i delegyfathrebu. Sut bynnag, mae’r mwyafrif o brentisiaid gwasanaethau cwsmeriaid yn gweithio ym maes manwerthu, gwasanaethau ariannol, canolfannau galwadau, lletygarwch, neu chwaraeon a hamdden.

Mae gwasanaethau cwsmeriaid da yn allweddol i lwyddiant unrhyw fusnes neu sefydliad. Mae’n un o’r sgiliau defnyddiol hynny y deuir o hyd iddo dros y lle i gyd ac mae’n cynnwys yr holl ychwanegiadau sy’n gwneud profiad y cwsmer yn well.

Fel prentis gwasanaethau cwsmeriaid, mwy na thebyg y byddwch yn gweithio ar flaen gweithgareddau busnes y cyflogwr ac yn cynorthwyo cwsmeriaid yn rheolaidd. Bydd dyletswyddau yn amrywio rhwng sectorau, ond yn y mwyafrif o achosion fe fyddwch yn sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu trin mewn ffordd bositif,  ddibynadwy a serchus- os mai cynnig cyngor ydyw, ateb cwestiynau neu drin a thrafod cwynion.

Er mwyn cynorthwyo cwsmeriaid yn iawn fe fydd angen gwybodaeth glir a diweddar arnoch am gynnyrch a gwasanaethau eich sefydliad. Hefyd bydd angen i chi gyfathrebu gyda phob math o bobol.

Mae cwblhau’r Brentisiaeth hon yn ffordd o gynnig tystiolaeth o sgiliau fydd yn eich helpu’n dda mewn unrhyw fath o ddiwydiant- felly mae’n ffordd dda o symud ymlaen, hyd yn oed os ydych yn dal yn ansicr am eich gyrfa i’r dyfodol.

Cymwysterau

 Prentisiaeth Sylfaen

  • NVQ Lefel 2 Tystysgrif mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid
  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 1)
  • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 1)

Prentisiaeth

  • NVQ Lefel 3 Diploma mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid
  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 2)
  • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 2)

Os ydych chi eisoes wedi ennill Sgiliau Hanfodol neu wedi llwyddo i gael TGAU A-C mewn Mathemateg, Saesneg neu TG, fydd dim rhaid i chi ymgymryd â nhw eto fel rhan o’r cymhwyster (Bydd nhagen darparu Tystysgrifau fel prawf).

Hyd yr Hyfforddiant

  • Prentisiaeth Sylfaen- lleiafswm o 52 wythnos
  • Prentisiaeth- lleiafswm o 64 wythnos

 

Rhaid i chi gael eich cyflogi am leiafswm o 16 awr i ymgymryd â phrentisiaeth. Rydych chi’n gwneud cytundeb i gwblhau eich prentisiaeth ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Aseswr.