Hyfforddeiaeth Lefel 1 – Gwasanaethau Cwsmeriad

 

Trosolwg

Mae NVQ mewn Gwasanaethau Cwsmeriaid yn cynnig sgiliau sydd eu hangen i ymgeiswyr i ddarparu gofal cwsmer mewn hamdden a thwristiaeth a gellir ei gymhwyso i gannoedd o dasgau ar draws llawer o sectorau gwahanol o hamdden i fanwerthu i wasanaethau ariannol ac o ganolfannau galwadau i letygarwch.

Bydd dyletswyddau Gwasanaethau Cwsmeriaid yn amrywio rhwng diwydiannau, ond yn y mwyafrif o achosion, bydd profiadau yn cynnwys delio â chwsmeriaid mewn ffordd bositif, ddibynadwy a serchus-  naill ai trwy gynnig cyngor, ateb cwestiynau neu drin a thrafod cwynion. Bydd y rhaglen yn darparu tystiolaeth o sgiliau fydd o werth i chi mewn unrhyw ddiwydiant bron – felly mae’n ffordd dda i symud ymlaen, hyd yn oed os nad ydych chi wedi penderfynu ynglŷn â’ch gyrfa yn y dyfodol.

Gofynion Mynediad

Rydych yn gymwys os ydych chi’n 16-18 oed, wedi gadael ysgol ond heb ddod o hyd i swydd eto a heb fod yn rhan o unrhyw hyfforddiant arall.

Cymwysterau a Chefnogaeth

Llwybrau Cynnydd

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Rydych chi’n gwneud cytundeb gyda ni i gwblhau eich cynllun dysgu unigol, ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Tiwtor/Ymgynghorydd Hyfforddiant I’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau, hyder a rhagolygon gyrfa.