Gweinyddiaeth Busnes

 

Trosolwg

Mae’r brentisiaeth hon yn ymwneud â chwarae rôl cefnogi bwysig o fewn busnes neu sefydliad.

Mae gweinyddwyr yn trin a thrafod tasgau o ddydd i ddydd mewn swyddfa ac yn sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth – mae 97 % o gyflogwyr yn dweud fod gweinyddiaeth effeithiol yn hanfodol i’w busnesau, ac felly maen nhw’n gwneud swydd hanfodol.

Mae’r term ‘gweinyddiaeth’ yn cynnwys rolau sy’n golygu trefnu pobol ac adnoddau, yn cynnwys, cynorthwywyr gweithredol, ysgrifenyddion,. Cynorthwywyr gweinyddol, clercod mewngofnodi data a gweithwyr ieuaf mewn swyddfa. Hebddyn nhw, byddai gwybodaeth yn anodd ei ddarganfod, byddai cyfarfodydd yn cael eu colli a byddai busnesau yn llai cynhyrchiol.

Fel prentis busnes a gweinyddiaeth, byddai eich dyletswyddau penodol yn dibynnu ar eich cyflogwr. Mae’n debygol y byddech yn gweithio gyda thîm neu’n aelod o staff i drin a thrafod tasgau amrywiol. Efallai y byddech yn teipio dogfennau cyfarfodydd y bwrdd, yn rhoi gwybodaeth ariannol ar daenlenni, gyrru’r post dyddiol, neu ffacsio neu lungopïo dogfennau cyfrinachol. Mae’r math yma o waith yn galw am synnwyr cyfrifoldeb cryf, cywirdeb a sylw i fanylion.

Un o’r pethau mawr ynglŷn â busnes a gweinyddiaeth yw eich  bod yn gallu gweithio yn rhywle bron.

Gyda’ch sgiliau trosglwyddadwy, fe allech chi fod yn gweithio mewn cwmni recordiau neu elusen. Mae rolau gweinyddol hefyd yn fan cychwyn ardderchog i symud i faes rheolaeth unwaith y bydd gennych fwy o brofiad.

Cymwysterau

 Prentisiaeth Sylfaen

 • NVQ Lefel 2 Diploma mewn Gweinyddiaeth Busnes
 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 1)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 1)
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (Lefel 1)

Prentisiaeth

 • NVQ Lefel 3 Diploma mewn Gweinyddiaeth Busnes
 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 2)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 2)
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (Lefel 2)

Prentisiaeth Uwch

 • NVQ Lefel 4 Diploma mewn Gweinyddiaeth Busnes
 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 2)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 2)
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (Lefel 2)
 • Diploma mewn Gweinyddiaeth Busnes (Tystysgrif Dechnegol)

Os ydych chi eisoes wedi ennill Sgiliau Hanfodol neu wedi llwyddo i gael TGAU A-C mewn Mathemateg, Saesneg neu TG, fydd dim rhaid i chi ymgymryd â nhw eto fel rhan o’r cymhwyster (Bydd nhagen darparu Tystysgrifau fel prawf).

Hyd yr Hyfforddiant

 • Prentisiaeth Sylfaen- lleiafswm o 52 wythnos
 • Prentisiaeth- lleiafswm o 64 wythnos
 • Prentisiaeth Uwch- lleiafswm o 72 wythnos

 

Rhaid i chi gael eich cyflogi am leiafswm o 16 awr i ymgymryd â phrentisiaeth. Rydych chi’n gwneud cytundeb i gwblhau eich prentisiaeth ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Aseswr.