Hyfforddeiaeth Lefel 1 – Gweinyddiaeth Busnes

 

Trosolwg

Fe ffeindiwn ni leoliad addas i chi gyda chyflogwr o safon mewn amgylchedd Gweinyddiaeth Busnes, gan eich caniatáu chi i gwblhau eich cymhwyster Lefel 1.

Gofynion Mynediad

Rydych yn gymwys os ydych chi’n 16-18 oed, wedi gadael ysgol ond heb ddod o hyd i swydd eto a heb fod yn rhan o unrhyw hyfforddiant arall.

Cymwysterau a Chefnogaeth

  • Tystysgrif Lefel 1 mewn Busnes a Gweinyddiaeth
  • Sgiliau Hanfodol (CBAC)
  • Lleoliad Gwaith

Llwybrau Cynnydd

  • Gwaith o fewn Gweinyddiaeth Busnes.
  • Prentisiaeth

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Hyd yr hyfforddiant; I fyny hyd at 12 mis
  • Presenoldeb: Lleiafswm o 30 awr yr wythnos

 

Rydych chi’n gwneud cytundeb gyda ni i gwblhau eich cynllun dysgu unigol, ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Tiwtor/Ymgynghorydd Hyfforddiant I’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau, hyfder a rhagolygon gyrfa.