Gweithrediadau Logisteg

 

Trosolwg

Mae’r brentisiaeth hon wedi’i chynllunio ar gyfer pobol sy’n ansicr pa ran o’r sector logisteg sy’n addas iddynt, gan ganiatáu iddynt felly gael y sail sylfaenol cyn arbenigo mewn un rôl arbennig.

Fel prentis gall eich dyletswyddau gynnwys, trawsgludiaeth, rheoli stoc, gwaith warws, monitro llif nwyddau a deunyddiau, gan sicrhau fod ansawdd, cost ac ffeithiolrwydd  y gadwyn cyflenwi yn cwrdd â safonau, rheoli derbyn, storio a dosbarthu nwyddau, gan ddatblygu perthynas gyda chwsmeriaid a chyflenwyr.

Cymwysterau

 Prentisiaeth Sylfaen

 • Lefel 2 Tystysgrif Gweithrediadau Logisteg
 • Lefel 2 Dyfarniad Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithiwr
 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 1)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 1)
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (Lefel 1)

Prentisiaeth

 • Lefel 3 Diploma Gweithrediadau Logisteg
 • Lefel 2 Dyfarniad Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithiwr
 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 2)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 2)
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (Lefel 2)

Os ydych chi eisoes wedi ennill Sgiliau Hanfodol neu wedi llwyddo i gael TGAU A-C mewn Mathemateg, Saesneg neu TG, fydd dim rhaid i chi ymgymryd â nhw eto fel rhan o’r cymhwyster (Bydd angen darparu Tystysgrifau fel prawf).

Hyd yr hyfforddiant

 • Prentisiaeth Sylfaen – lleiafswm o 52 wythnos
 • Prentisiaeth- lleiafswm o 64 wythnos

 

Rhaid i chi gael eich cyflogi am leiafswm o 16 awr i ymgymryd â phrentisiaeth. Rydych chi’n gwneud cytundeb i gwblhau eich prentisiaeth ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Aseswr.