Gyrru Cerbydau Nwyddau

 

Trosolwg

Mae’r brentisiaeth hon ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrru cerbyd nwyddau. Mae gyrwyr cerbydau nwyddau yn trosglwyddo a dosbarthu nwyddau rhwng cyflenwyr a chwsmeriaid, Fe allech chi fod yn teithio ar draws ffyrdd a thraffyrdd y DU a thu hwnt yn gyrru LGV, neu fe allech chi fod yn trosglwyddo nwyddau yn lleol mewn fen. Mae gyrru cerbyd nwyddau yn sgil arbennig, ac mae ei wneud yn ddiogel yn cymryd amser a hyfforddiant. 

Fel prentis fe allech chi fod yn rhan o drosglwyddo nwyddau gyda chodi a gollwng yn aml. Gall dyletswyddau eraill gynnwys cynllunio amserlenni a theithiau, goruchwylio llwytho a dadlwytho cargo, cwblhau gwaith papur a llyfrau log- ac wrth gwrs, llawer o yrru.

Mae angen i yrwyr cerbydau nwyddau wybod rheolau’r ffordd fawr a chadw amser yn dda a sgiliau cynllunio. Fe allan nhw weithio oriau anghymdeithasol, yn aml ar eu pennau eu hunain, a threulio llawer o amser oddi cartref. Ond fe gewch chi weld y byd o’r tu ôl i’r olwyn.

Tra bod y brentisiaeth hon yn agored i bobol 16 oed, mae’n well gan y mwyafrif o gyflogwyr i chi fod yn 18 neu drosodd.

Cymwysterau

Mae 3 llwybr o dan Brentisiaeth Gyrru Cerbydau Nwyddau:

 • Fen
 • Cerbyd Anhyblyg
 • Cerbyd Cymalog/Tynnu wrth far

Prentisiaeth Sylfaen

 • Lefel 2 Tystysgrif Gyrru Cerbydau Nwyddau
 • Lefel 2 Dyfarniad Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithiwr
 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 1)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 1)

Prentisiaeth

 • Lefel 3 Diploma Gyrru Cerbydau Nwyddau
 • Lefel 2 Dyfarniad Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithiwr
 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 2)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 2)

Os ydych chi eisoes wedi ennill Sgiliau Hanfodol neu wedi llwyddo i gael TGAU A-C mewn Mathemateg, Saesneg neu TG, fydd dim rhaid i chi ymgymryd â nhw eto fel rhan o’r cymhwyster (Bydd angen darparu Tystysgrifau fel prawf).

Hyd yr Hyfforddiant

 • Prentisiaeth Sylfaen- lleiafswm o 26 wythnos
 • Prentisiaeth- lleiafswm o 52 wythnos

 

Rhaid i chi gael eich cyflogi am leiafswm o 16 awr i ymgymryd â phrentisiaeth. Rydych chi’n gwneud cytundeb i gwblhau eich prentisiaeth ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Aseswr.