Hyfforddeiaeth Lefel 1 – Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Trosolwg

Ar ôl cwblhau gwiriad DBS, fe ffeindiwn ni leoliad addas i chi gyda chyflogwr o safon yn y diwydiant gofal, gan ganiatáu i chi gwblhau eich cymhwyster Lefel 1.

Gofynion Mynediad

Rydych yn gymwys os ydych chi’n 16-18 oed, wedi gadael ysgol ond heb ddod o hyd i swydd eto a heb fod yn rhan o unrhyw hyfforddiant arall.

Cymwysterau a Chefnogaeth

Llwybrau Cynnydd

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Rydych chi’n gwneud cytundeb gyda ni i gwblhau eich cynllun dysgu unigol, ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Tiwtor/Ymgynghorydd Hyfforddiant I’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau, hyder a rhagolygon gyrfa.