Swyddfa Traffig

 

Trosolwg

Gall dyletswyddau Swyddfa Traffig amrywio o gwmni i gwmni. Gall eu rôl gynnwys delio ag ymholiadau cwsmeriaid Traffig, ffeilio gwybodaeth (electronig a phapur),  rhoi allweddi cerbydau a 

llwytho manylion, sicrhau bod symud nwyddau ar hyd heolydd, rheilffyrdd, ar fôr neu awyr yn cael eu hamserlenni a’u cyfeirio’n gywir.  

Mae angen i gyflogwyr logisteg ddenu mwy o bobol i’r diwydiant ar Lefel 2 i hyfforddi fel clercod Swyddfa Traffig i sicrhau bod y nwyddau yn cael eu dosbarthu a’u cyfeirio i ben eu taith yn gywir.  Mae Prentisiaeth Lefel 3 yn adeiladu ar Brentisiaeth Sylfaen Lefel 2 trwy ddarparu cyfleoedd i gynyddu i ddyletswyddau rheolaeth Swyddfa Traffig.

 Cymwysterau

 Prentisiaeth Sylfaen

 • Lefel 2 Tystysgrif Swyddfa Traffig
 • Lefel 2 Dyfarniad Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithiwr
 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 1)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 1)
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (Lefel 1)

Prentisiaeth

 • Lefel 3 Tystysgrif Swyddfa Traffig
 • Lefel 2 Dyfarniad Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithiwr
 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 2)
 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 2)
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (Lefel 2)

Os ydych chi eisoes wedi ennill Sgiliau Hanfodol neu wedi llwyddo i gael TGAU A-C mewn Mathemateg, Saesneg neu TG, fydd dim rhaid i chi ymgymryd â nhw eto fel rhan o’r cymhwyster (Bydd angen darparu Tystysgrifau fel prawf).

Hyd yr Hyfforddiant

 • Prentisiaeth Sylfaen- lleiafswm o 52 wythnos
 • Prentisiaeth- lleiafswm o 64 wythnos

 

Rhaid i chi gael eich cyflogi am leiafswm o 16 awr i ymgymryd â phrentisiaeth. Rydych chi’n gwneud cytundeb i gwblhau eich prentisiaeth ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Aseswr.