Gwaith Warws a Storio

 

Trosolwg

Mae’r Brentisiaeth hon yn delio gyda symud a storio nwyddau, ac mae’n rhan hanfodol o weithrediadau logisteg. Sut bynnag, mae mwy i’r swydd hon na chodi a symud pethau o gwmpas (er ei bod yn cynnwys llawer iawn o hynny, ac felly bydd rhaid i chi fod yn ffit a dysgu sut i godi pethau’n gywir).

Fel Prentis Gwaith Warws a Storio, fe allwch ddysgu sgiliau yn gweithredu peiriannau arbenigol i lwytho pethau ar fannau storio uchel (ac oddi yno hefyd), dysgu am gadw rhai nwyddau ar dymheredd isel, a gwella eich ymwybyddiaeth ofodol, er mwyn i chi lwytho nwyddau o ffurfiau a meintiau gwahanol yn gyflym ac effeithiol. 

Bydd eich dyletswyddau yn dibynnu ar eich cyflogwr, ond fe allech chi fod yn rheoli stoc, archwilio stoc; sicrhau bod offer yn gweithio’n iawn, prosesu nwyddau a ddychwelwyd, neu reoli derbyn, storio a throsglwyddo nwyddau. Fe allech chi hyd yn oed ddysgu sut i gynnal diogelwch nwyddau a deunyddiau peryglus.

Mae Gwaith tîm yn bwysig pan fyddwch chi’n gweithio i amserlen dynn, megis llwytho neu ddadlwytho loris sy ond yn gallu aros am ychydig amser yn unig cyn y bydd yn rhaid iddynt fynd at y dasg nesaf. Fe fyddwch hefyd yn dysgu sut i gynnal iechyd a diogelwch yn y Gwaith.

Cymwysterau

 Prentisiaeth Sylfaen

  • Lefel 2 Tystysgrif Gwaith Warws a Storio
  • Lefel 2 Dyfarniad Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithiwr
  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 1)
  • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 1)

Prentisiaeth

  • Lefel 3 Tystysgrif Gwaith Warws a Storio
  • Lefel 2 Dyfarniad Hawliau a Chyfrifoldebau Gweithiwr
  • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Lefel 2)
  • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Lefel 2)

Os ydych chi eisoes wedi ennill Sgiliau Hanfodol neu wedi llwyddo i gael TGAU A-C mewn Mathemateg, Saesneg neu TG, fydd dim rhaid i chi ymgymryd â nhw eto fel rhan o’r cymhwyster (Bydd angen darparu Tystysgrifau fel prawf).

Hyd yr Hyfforddiant

  • Prentisiaeth Sylfaen- lleiafswm o 26 wythnos
  • Prentisiaeth- lleiafswm o 52 wythnos

 

Rhaid i chi gael eich cyflogi am leiafswm o 16 awr i ymgymryd â phrentisiaeth. Rydych chi’n gwneud cytundeb i gwblhau eich prentisiaeth ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Aseswr.