Hyfforddeiaeth Lefel 1 – Gwaith Warws a Storio

Trosolwg

Fe ffeindiwn ni leoliad addas i chi gyda chyflogwr o ansawdd yn y Sector Wagen Fforch Godi/Gwaith Warws, gan ganiatáu i chi gwblhau eich cymhwyster Lefel 1.

Gofynion Mynediad

Rydych yn gymwys os ydych chi’n 16-18 oed, wedi gadael ysgol ond heb ddod o hyd i swydd eto a heb fod yn rhan o unrhyw hyfforddiant arall.

Cymwysterau a Chefnogaeth

  • Gwaith Warws a Storio (Dyfarniad Lefel 1 Pearson)
  • Sgiliau Cyflogadwyedd (City & Guilds)
  • Sgiliau Hanfodol (CBAC)
  • Lleoliad Gwaith
  • Cymorth gyda chymhwyster Wagen Fforch Godi

Llwybrau Cynnydd

  • Gwaith yn y Sector Gwaith Warws, gyda chyfle i ymgymryd â fframwaith prentisiaeth.
  • Coleg

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Hyd yr hyfforddiant; I fyny hyd at 12 mis
  • Presenoldeb: Lleiafswm o 30 awr yr wythnos

Rydych chi’n gwneud cytundeb gyda ni i gwblhau eich cynllun dysgu unigol, ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Tiwtor/Ymgynghorydd Hyfforddiant I’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau, hyder a rhagolygon gyrfa..