Hyfforddeiaeth – Ymgysylltu

 

Trosolwg

Byddai ‘Ymrwymiad Hyfforddeiaeth’ yn golygu eich cyfranogiad ac ymgysylltiad cyson mewn gweithgaredd. Gall y math o weithgaredd y byddwch yn rhan ohono fod yn unrhyw beth bron – chwaraeon, y celfyddydau, cerddoriaeth, gwaith gwirfoddol, gwleidyddiaeth, gweithredu cymdeithasol – a gall ddigwydd mewn unrhyw fath o sefyllfa. Mae’r ymrwymiad ieuenctid yn anelu at eich datblygu chi fel unigolyn a helpu i fwyhau eich potensial.

Gofynion Mynediad

Rydych yn gymwys os ydych chi’n 16-18 oed, wedi gadael ysgol ond heb ddod o hyd i swydd eto a heb fod yn rhan o unrhyw hyfforddiant arall.

Cymwysterau a Chefnogaeth

 • Sgiliau Hanfodol (CBAC)
 • Cyngor ac arweiniad
 • Cyrsiau Cymhelliant
 • Cyrsiau Datblygiad Personol
 • Sgiliau Cyflogadwyedd (City & Guilds Lefel Mynediad 3)
 • Profi’r gwaith

Llwybrau Cynnydd

 • Hyfforddeiaeth Lefel 1 (gellir parhau gyda LRCT)
 • Coleg
 • Prentisiaeth
 • Cyflogaeth

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Hyd yr hyfforddiant i fyny at 6 mis
 • Presenoldeb: 21 awr yr wythnos

Rydych chi’n gwneud cytundeb gyda ni i gwblhau eich cynllun dysgu unigol, ac yn gyfnewid am hynny, fe gewch chi gefnogaeth reolaidd oddi wrth eich Tiwtor/Ymgynghorydd Hyfforddiant I’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau, hyder a rhagolygon gyrfa.