Social

LRC Training at #ChooseYourFuture at Parc y Scarlets yesterday. Lots of interest in what our Youth and Logistics teams had to offer.
LRC Training yn #ChooseYourFuture ym Mharc y Scarlets. Llawer o ddiddordeb yn yr hyn oedd gan ein timau Ieuenctid a Logisteg i'w gynnig.

LRC Training at #ChooseYourFuture at Parc y Scarlets yesterday. Lots of interest in what our Youth and Logistics teams had to offer.
LRC Training yn #ChooseYourFuture ym Mharc y Scarlets. Llawer o ddiddordeb yn yr hyn oedd gan ein timau Ieuenctid a Logisteg i`w gynnig.
...

Come and see what LRC Training can do for you.

Come and see what LRC Training can do for you. ...

Dewch i weld beth y gall LRC Training ei wneud i chi.

Dewch i weld beth y gall LRC Training ei wneud i chi. ...

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/yn-gefn-i-chi

P'un a ydych am helpu eich gweithwyr i ddysgu sgiliau newydd a fydd yn fuddiol i'ch busnes neu ychwanegu talent newydd i'ch tîm, mae Llywodraeth Cymru’n cynnig llawer o raglenni drwy'r a all gefnogi eich anghenion o ran sgiliau, hyfforddiant a recriwtio.
Gallwch weld yr holl raglenni sydd ar gael isod neu os nad ydych yn siŵr am beth rydych chi’n chwilio, beth am gysylltu â ni? Bydd ein Cynghorwyr Ymgysylltu â Chyflogwyr yn trafod eich gofynion ac yn argymell rhaglen sy'n iawn i chi a'ch busnes.

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/yn-gefn-i-chi

P`un a ydych am helpu eich gweithwyr i ddysgu sgiliau newydd a fydd yn fuddiol i`ch busnes neu ychwanegu talent newydd i`ch tîm, mae Llywodraeth Cymru’n cynnig llawer o raglenni drwy`r a all gefnogi eich anghenion o ran sgiliau, hyfforddiant a recriwtio.
Gallwch weld yr holl raglenni sydd ar gael isod neu os nad ydych yn siŵr am beth rydych chi’n chwilio, beth am gysylltu â ni? Bydd ein Cynghorwyr Ymgysylltu â Chyflogwyr yn trafod eich gofynion ac yn argymell rhaglen sy`n iawn i chi a`ch busnes.
...

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/were-in-your-corner

Whether you’re looking to help your employees learn new skills that will benefit your business or want to inject new talent into your team, there are many Welsh Government programmes available through Business Wales that can support your skills, training and recruitment needs.
You can explore all the available programmes below or if you’re not sure what you’re looking for, why not get in touch? Our Employer Engagement Advisors will discuss your requirements and recommend a programme that’s right for you and your business.

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/were-in-your-corner

Whether you’re looking to help your employees learn new skills that will benefit your business or want to inject new talent into your team, there are many Welsh Government programmes available through Business Wales that can support your skills, training and recruitment needs.
You can explore all the available programmes below or if you’re not sure what you’re looking for, why not get in touch? Our Employer Engagement Advisors will discuss your requirements and recommend a programme that’s right for you and your business.
...

Tîm Logisteg Hyfforddiant LRC yn mynychu Digwyddiad Cyfleoedd Prentisiaeth #colegycymoedd ar gyfer #ApprenticeshipWeek.

Tîm Logisteg Hyfforddiant LRC yn mynychu Digwyddiad Cyfleoedd Prentisiaeth #colegycymoedd ar gyfer #ApprenticeshipWeek. ...