Social

On 23rd May, LRC Training attended the Tata Learning Engagement Day at Port Talbot to promote our PLA funded LGV and PCV programmes. Ar 23 Mai, mynychodd LRC Training Ddiwrnod Ymgysylltu Dysgu Tata ym Mhort Talbot i hyrwyddo ein rhaglenni LGV a PCV a ariennir gan CDP.

On 23rd May, LRC Training attended the Tata Learning Engagement Day at Port Talbot to promote our PLA funded LGV and PCV programmes. Ar 23 Mai, mynychodd LRC Training Ddiwrnod Ymgysylltu Dysgu Tata ym Mhort Talbot i hyrwyddo ein rhaglenni LGV a PCV a ariennir gan CDP. ...

Come and speak with LRC Training at Tata Steel, Port Talbot tomorrow and find out about training towards your LGV and PCV (bus) licences. Dewch i siarad â LRC Training yn Tata Steel, Port Talbot yfory a chael gwybod am hyfforddiant tuag at eich trwyddedau LGV a PCV (bws).

Come and speak with LRC Training at Tata Steel, Port Talbot tomorrow and find out about training towards your LGV and PCV (bus) licences. Dewch i siarad â LRC Training yn Tata Steel, Port Talbot yfory a chael gwybod am hyfforddiant tuag at eich trwyddedau LGV a PCV (bws). ...

On 1st May, LRC Training attended the Tata Learning Engagement Day at Port Talbot to promote our PLA funded LGV and PCV programmes. 
Ar 1 Mai, aeth LRC Training i Ddiwrnod Ymgysylltu Dysgu Tata ym Mhort Talbot i hyrwyddo ein rhaglenni LGV a PCV a ariennir gan CDP.

On 1st May, LRC Training attended the Tata Learning Engagement Day at Port Talbot to promote our PLA funded LGV and PCV programmes.
Ar 1 Mai, aeth LRC Training i Ddiwrnod Ymgysylltu Dysgu Tata ym Mhort Talbot i hyrwyddo ein rhaglenni LGV a PCV a ariennir gan CDP.
...

Come and see LRC Training at Tata Steel, Port Talbot on 1st May 2024 and find out about training towards your LGV and PCV (bus) licences.

Dewch i weld LRC Training yn Tata Steel, Port Talbot ar 1 Mai 2024 a chael gwybod am hyfforddiant tuag at eich trwyddedau LGV a PCV (bws).

Come and see LRC Training at Tata Steel, Port Talbot on 1st May 2024 and find out about training towards your LGV and PCV (bus) licences.

Dewch i weld LRC Training yn Tata Steel, Port Talbot ar 1 Mai 2024 a chael gwybod am hyfforddiant tuag at eich trwyddedau LGV a PCV (bws).
...

Dewch i'n gweld yn y Diwrnod Ymgysylltu Dysgu yn Tata Steel, Port Talbot ar 1 Mai 2024.
Come and see us at the LEARNING ENGAGEMENT Day at Tata Steel, Port Talbot on 1st May 2024.

Dewch i`n gweld yn y Diwrnod Ymgysylltu Dysgu yn Tata Steel, Port Talbot ar 1 Mai 2024.
Come and see us at the LEARNING ENGAGEMENT Day at Tata Steel, Port Talbot on 1st May 2024.
...

The LRC Training Team attending the Carmarthenshire Working Event on 7th March in St. Peter's Hall, Carmarthen.

Y Tîm LRC Training yn mynychu Digwyddiad Gweithio Sir Gaerfyrddin ar 7 Mawrth yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin.

The LRC Training Team attending the Carmarthenshire Working Event on 7th March in St. Peter`s Hall, Carmarthen.

Y Tîm LRC Training yn mynychu Digwyddiad Gweithio Sir Gaerfyrddin ar 7 Mawrth yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin.
...

Dewch i'n gweld yn Neuadd Ddinesig San Pedr.

Dewch i`n gweld yn Neuadd Ddinesig San Pedr. ...

Come and see us at St. Peter's Civic Hall.

Come and see us at St. Peter`s Civic Hall. ...