We’re in Your Corner / Yn Gefn i Chi

Cyflwyniad

P’un a ydych am helpu eich gweithwyr i ddysgu sgiliau newydd a fydd yn fuddiol i’ch busnes neu ychwanegu talent newydd i’ch tîm, mae Llywodraeth Cymru’n cynnig llawer o raglenni drwy’r a all gefnogi eich anghenion o ran sgiliau, hyfforddiant a recriwtio.

Gallwch weld yr holl raglenni sydd ar gael isod neu os nad ydych yn siŵr am beth rydych chi’n chwilio, beth am gysylltu â ni? Bydd ein Cynghorwyr Ymgysylltu â Chyflogwyr yn trafod eich gofynion ac yn argymell rhaglen sy’n iawn i chi a’ch busnes.

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/yn-gefn-i-chi

https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/were-in-your-corner

Introduction

Whether you’re looking to help your employees learn new skills that will benefit your business or want to inject new talent into your team, there are many Welsh Government programmes available through Business Wales that can support your skills, training and recruitment needs.

You can explore all the available programmes below or if you’re not sure what you’re looking for, why not get in touch? Our Employer Engagement Advisors will discuss your requirements and recommend a programme that’s right for you and your business.

 

Latest Blog/Case Studies

View all
 • Apprenticeship Week

  Apprenticeship Week

  Come and see us at Coleg y Cymoedd Nantgarw on 7th February.

  Continue reading January 18th 2024

 • Owens Group UK wins Skills Academy Wales Employer of the Year Award

  Owens Group UK wins Skills Academy Wales Employer of the Year Award

  Owens Group provides Transport, Warehousing and Distribution services across the UK and currently employs over 1,000 people. Operating a fleet o...

  Continue reading November 15th 2023